МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Вікторія Петрівна Гмиря Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3070-0158

Ключові слова:

механізм, банківські ризики, кредитування, реальний сектор економіки, методи оцінки кредитного ризику, метод

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність банківського ризику. З’ясовано основні проблеми, які пов’язані з оцінкою кредитного ризику при кредитуванні реального сектору економіки. Виявлено моделі оцінки кредитного ризику та заходи щодо зниження ризику в умовах нестійкого розвитку економіки.

Біографія автора

Вікторія Петрівна Гмиря, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Посилання

Шевцов Ю.О. Банківська система та реальний сектор економіки: фактори впливу та взаємодії[Електронний ресурс] / Ю.О. Шевцов. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4225/1/probl_persp_XIII_39_Shevcov.pdf

Jorion P. Financial risk manager (FRM) instruction manual / P. Jorion. – N.Y. : Carli Management Corporation, 2000. – [n.p.].

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова від02.08.2004 р. №361 [Електронний ресурс] / Правління Національного банку України. – Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04

Методичні вказівки з інспектування банків«Система оцінки ризиків» : Постанова від15.03.2004 р. №104 [Електронний ресурс] / Правління Національного банку України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04

Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи/ Ж. Довгань// Вісник НБУ. - 2010. - №8. – С. 51-55.

Короткова О.В. Мінімізація банківських ризиків як важлива складова успішного розвитку банківської установи [Електронний ресурс] / О.В. Короткова, Н.В. Єгорова. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Крамаренко Г.О. Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту [Електронний ресурс] / Г.О. Крамаренко, К.Є. Сдобникова. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їхні наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи/ І.А. Нідзельська// Фінанси України. - 2009. - №8. - С. 102-108.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фінанси. Банківська справа.