МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Автор(и)

  • Валентина Віталіївна Мартиненко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9078-8345

Ключові слова:

ціна, обсяг, фактор, кон’юнктура, ринок, продовольчі товари, досконала конкуренці

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів ціноутворення на ринках продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення продовольчої безпеки держави стало стратегічно важливим напрямом національної економічної політики. Постановка проблеми. Доцільно провести оцінку впливу основних макроекономічних факторів на ціноутворення та кон’юнктуру одного з досконало конкурентних ринків продовольства України – ринку макаронних виробів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Н. Білошкурська, В. Гмиря, О. Дармограй та ін. досліджується методичні та методологічні засади аналізу кон’юнктури, структури, стану розвитку аграрного та продовольчого ринків в Україні. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми формалізації та статистичного аналізу макроекономічних факторів ціноутворення на ринку продовольчих товарів з метою моделювання та прогнозування ціни і її впливу на обсяг попиту в умовах досконалої конкуренції. Постановка завдання. Необхідно дослідити існуючі макроекономічні фактори та сучасний стан ціноутворення на типовому ринку продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції з метою прогнозування його кон’юнктури. Виклад основного матеріалу. Автором класифіковано та систематизовано основні макроекономічні фактори ціноутворення, вплив яких є суттєвим на ринку макаронних виробів в умовах досконалої конкуренції. Побудовано модель залежності щомісячних обсягів реалізації (функцію попиту) макаронних виробів в Україні. Проведено формалізацію та статистичний аналіз впливу макроекономічних факторів на середньомісячну ціну та обсяг попиту з метою прогнозування кон’юнктури ринку макаронних виробів в Україні. Отримані результати дослідження можуть бути використані для аналізу інших типових ринків продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції. Висновки. В умовах ринку досконалої конкуренції, у процесі ціноутворення вирішального значення набуває врахування впливу таких макроекономічних факторів як інфляція, кон’юнктура ринків виробничих ресурсів, динаміка цін товарів-субститутів, тенденції у добробуті та демографії населення країни.

Біографія автора

Валентина Віталіївна Мартиненко, Університет державної фіскальної служби України

кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту, кафедри обліку, аналізу та аудиту

Посилання

Білошкурська, Н. В. Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку / Н. В. Білошкурська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 24-31.

Гмиря, В. П. Розвиток ринку аграрної продукції в Україні / В. П. Гмиря // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 2(2). – С. 17-22.

Дармограй, О. В. Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості / О. В. Дармограй // Бізнес Інформ. – 2015. – № 3.– С. 170-176.

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/pr/orp/orp_u /orp0117_u.htm.

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ct/scv/scv_17u.html.

Індекси споживчих цін у 1991 -2016 рр. (до попереднього місяця) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/

isc_u/isc_m_u_.htm.

Індекси цін виробників промислової продукції у 1991 -2016 рр. (до попереднього місяця) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/cn_rik/icv/icv_u/icvpm_u_.html.

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/Zarp_ek_m/zedm_17_u.htm.

Чисельність населення (щомісячна інформація [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби

статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/kn/kn_u/kn1216_u.html.

##submission.downloads##

Як цитувати

Мартиненко, В. В. (2017). МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 105–112. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107963

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ