Результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж

Автор(и)

  • Tetiana Lebedenko Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
  • Mykola Goloveshko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна
  • Andriy Severilov Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30837/pt.2019.2.03

Ключові слова:

Експеримент, Черга, Потік, Пакет, Інтерфейс, Управління, Маршрутизатор

Анотація

У роботі представлено результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж. Експериментальне дослідження адекватності та оцінка ефективності методу з точки зору основних показників якості обслуговування проводилося на базі лабораторії компанії Cisco Systems. Як пакет навантажувального тестування для генерування та подальшого аналізування мережного трафіка використовувався пакет D-ITG. Для перевірки отриманих у ході застосування методу рішень щодо розподілу пропускної здатності інтерфейсу проводилося їхнє порівняння з механізмами планування WFQ за середньою затримкою пакетів, а рішень щодо активного управління чергами – порівняння з механізмами AQM WRED за ймовірністю втрат пакетів. Результати проведеного дослідження підтвердили ефективність методу активного управління чергами з точки зору покращення середньої затримки пакетів – від 12-17% до 22-25% для високопріоритетних потоків (EF, AF41-43) та від 8-12% до 16-19% – для низькопріоритетних потоків (AF11-13). Використання методу активного управління чергами дозволило знизити ймовірність втрат пакетів на 7-12% для високопріоритетних потоків (EF, AF41-43) та на 10-17% – для низькопріоритетних потоків (AF11-13). Установлено, що рекомендована область практичного застосування пропонованих моделей управління чергами та пропускною здатністю – області високої завантаженості (більше 80-85%) та перевантаження інтерфейсів маршрутизаторів ТКМ, особливо в умовах підвищеної динаміки зміни їхнього стану.

Посилання

Лемешко А.В., Семеняка М.В., Али С. Али. Особенности проведения лабораторного эксперимента по исследованию процессов управления очередями в телекоммуникационных сетях. Цифрові технології. 2012. №10. С. 5-17.

Евсеева О. Ю. Методика экспериментального исследования методов управления трафиком в сети. Проблеми телекомунікацій. 2011. №3 (5). С. 89-104. URL: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/113_yevseyeva_experiment.pdf.

Семеняка М.В., Старкова О.В., Лемешко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації. Частина 2» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.092401 – Телекомунікаційні системи та мережі. Харків: ХНУРЕ, 2014. 92с.

Лебеденко Т.М., Головешко М.В., Холодкова А.В. Дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційних мереж. Системи управління, навігації та зв’язку. 2019. №4 (56). С. 57-62. DOI:10.26906/SUNZ.2019.4.057.

Лебеденко Т.М., Мокряк А.А., Симоненко О.В., Черкасов А.В., Власенко А.О. Вдосконалення та дослідження методу збалансованого управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційної мережі. Проблеми телекомунікацій. 2018. №2 (23). С. 62-74. URL: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/182_lebedenko_queue.pdf.

Lebedenko T. Method of Scheduling and Active Queues Management on Routers Interfaces of Telecommunication Networks. Innovative Technology and Scientific Solutions for Industries. 2019. 2 (8). P. 54-61. DOI: 10.30837/2522-9818.2019.8.054.

Лемешко А.В., Семеняка М.В. Модель и метод предотвращения перегрузок с активным управлением длинной очереди на узлах телекоммуникационной сети. Проблеми телекомунікацій. 2014. №9 (14). C. 15-25. URL: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/ 142_lemeshko_aqm.pdf.

Єременко О.С., Лебеденко Т.М., Каплун С.А., Костенко В.О. Імітаційна модель функціонування інтерфейсів маршрутизаторів телекомунікаційних мереж, побудована з використанням пакета Simulink. Проблеми телекомунікацій. 2017. №2 (21). С. 61-72. URL: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/172_yeremenko_simulink.pdf

Avallone S., Guadagno S., Emma D., Pescapè A., Ventre G. D-ITG Distributed Internet Traffic Generator. Quantitative Evaluation of Systems (QEST’2004): Proceedings of the First International Conference, (Enschede, The Netherlands, 27-30 September 2004). Enschede, 2004. IEEE, 2004. P. 316-317.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-28

Номер

Розділ

Статті