ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ-ІВЕНТ»

Видавничий дім« Profesional-event »
Відслідковувати
Сприяємо дослідницькій комунікації, підтримуємо відкритість наукових публікацій

Видавничий Дім «Професіонал-Івент» – є провідним видавцем медичних науково-практичних журналів, монографій, підручників, книг, які надають науковим та професійним спільнотам можливість своєчасно отримувати сучасну наукову інформацію про найновітніші досягнення у галузі медицини та дозволяє вченим, дослідникам, клініцистам вирішувати найважливіші медичні питання у своїй професійній діяльності.

Видавничий Дім «Професіонал-Івент» видає журнали, об’єднані темою здоров’я людини і родини з 2002 року.

Провідними науково-практичними виданнями є:
Репродуктивне здоров'я жінки
Здоров'я чоловіка
Сімейна медицина

Команда нашого видавництва переконана, що відкритість наукових досліджень, всебічна співпраця науковців з практикуючими фахівцями та організаторами охорони здоров’я дає найкращі результати. На своїх сторінках журнали об’єднують фахівців з усіх країн світу у різних напрямках медицини, виконуючи головне завдання – мультидисциплінарний підхід до вирішення проблеми здоров’я людини.

Для досягнення цієї мети редакції наших видань суворо дотримуються високих стандартів рецензування та підтримує якісний редакційний процес, заснований на принципах наукової доброчесності. Усі оригінальні дослідницькі та оглядові статті (доповіді), матеріали наукових медичних подій опубліковані у виданнях Видавничого Дому «Професіонал-Івент» стають вільно та постійно доступними на веб-сайтах журналів одразу після публікації. Автори, які публікуються в цих журналах, зберігають авторські права на свої твори. Статті поширюються згідно з ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє повторно використовувати та розповсюджувати статті без обмежень, за умови, що оригінальний твір правильно цитується.

Як видавець наукових журналів, «Професіонал-Івент» є членом Crossref, об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій).

Команда видавництва прагне того, щоб усі журнали були проіндексовані багатьма провідними міжнародними базами даних, реферативним та інтернет-каталогами, включаючи Scilit, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar, InfoBase Index, Index Copernicus Journals Master List, MIAR, OpenAIRE, Public Knowledge Project (PKP), РИНЦ Science Index, ResearchBib - Academic Resource Index, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat та національними електронними каталогами і електронними ресурсами: «Наукова періодика України», «Національний репозитарій».

Всі наші журнали входять до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Індексація

Scopus EBSCO Urlich РИНЦ ВАК России ВАК Беларуси ВАК Украины DB n DB n+1 DB n+2 DB n+3 DB n+4 DB n+5 DB n+6 DB n+7 DB n+8 DB ... DB n+n
Здоров'я чоловіка + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Здоров'я чоловіка + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Сімейна Медицина + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Сімейна Медицина. Європейські практики + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Репродуктивне здоров'я жінки + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Свіжі новини