Modeling as a method of knowledge of social reality

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.140258

Keywords:

epistemology, design, model, modeling, social reality, image, projection, forecast, system, transformation

Abstract

The article is devoted to the consideration of modeling as a method of cognition of social reality. The author draws attention to the fact that this question is in the field of epistemology, which requires the analysis of the main elements of the modeling, its definition, the ratio of the model as an analogue and the real object. The projective modeling function is revealed, which also raises issues of human creativity

Author Biography

Vera Okorokovа, South Ukrainian national pedagogical university after K. D. Ushynsky Staroportofrankivska str., 26, Odessa, Ukraine, 65020

PhD, Associate Professor

Department of World History and Methodology of Science

References

Venikov, V. A. (1970). Teoriya modelirovaniya i ee razvitie v rabote problemnoy laboratorii elektricheskikh sistem MEI [Theory of modeling and its development in the work of the problem laboratory of electrical systems MEI]. Sbornik MEI, 77, 7–16.

Abgaryan, E. A. Nekotorye problemy metodologii modelirovaniya. Available at: lraber.asj-oa.am/5157/1/32.pdf

Shtoff, V. A. (1966). Modelirovanie i filosofiya [Modeling and Philosophy]. Moscow-Leningrad: Nauka [Science], 302.

Kochondi, A. Struktura nauchnogo modelirovaniya. Available at: http://acta.bibl.u-szeged.hu/2474/1/philosophica_013_003-026.pdf

Novik, I. B. (1965). O modelirovanii slozhnyih sistem (filosofskiy ocherk) [On the modeling of complex systems (philosophical essay)]. Moscow: Science, 336.

Frolov, I. T. (1961). Gnoseologicheskie problemyi modelirovaniya biologicheskih system [Gnoseological problems of modeling biological systems]. Voprosyi filosofii, 2, 39–51.

Dokuchaev, I. I. (2017). Modeli i modelirovanie v sisteme konstruirovaniya suschego [Models and modeling in the system of construction of existence]. Gumanitarnyie issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dalnem Vostoke, 1, 109–113.

Vartofskiy, M.; Novik, B., Sadovskiy, V. N. (Eds.) (1988). Modeli. Reprezentatsiya i nauchnoe ponimanie [Representation and scientific understanding]. Moscow: Progress, 507.

Musin, D. Z. (2009). Rol reprezentatsii v protsesse vospriyatiya v kontseptsii M. Vartofskogo [The role of representation in the process of perception in the concept of M. Vartofsky]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 11 (105), 124–132.

Batroev, K. B. (1981). Analogii i modeli v poznanii [Analogies and models in cognition]. Novosibirsk: Science, 319.

Published

2018-08-07

Issue

Section

Philosophical sciences