Wave load on the top part of the through-type maritime hydraulic constrctions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.140259

Keywords:

vertical component of wave load, top part, hovergap, deep-water, shallow zone

Abstract

In the real work the research results of vertical component of wave load on the top part of the through- type maritime hydraulic constructions in deep-water and shallow zone depending on value of wave-number and length of top part in the direction of wave ray. Developed methodology of calculation recommended for the use in normative documents

Author Biographies

Irina Panova, Maritime College of technical fleet of the National University "Odessa Maritime Academy" Marazliievska str., 40/42, Odessa, Ukraine, 65014

PhD, Lecturer of Highest Category

Stanislav Rogachko, Odessa National Maritime University Mechnikova str., 34, Odessa, Ukraine, 65029

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Sea and River Ports, Offshore Structures

References

SNiP 2.06.04-82* (1995). Nagruzki i vozdeystviya na gidrotekhnicheskie sooruzheniya (volnovye, ledovye i ot sudov). Moscow: Stroyizdat, 40.

SP 38.13330.2012 (2012). Nagruzki i vozdeystviya na gidrotekhnicheskie sooruzheniya (volnovye, ledovye i ot sudov). Moscow, 111.

Svod pravil. Proektirovanie morskikh ledostoykikh platform. Chast' І. Klassifikatsiya, osnovnye polozheniya, trebovaniya k nagruzkam i vozdeystviyam. Ostoychivost' (2001). SP – 33 – 10100. Moscow.

Rogachko, S. I. (2005). Opredelenie otmetki niza verkhnego stroeniya morskikh neftegazopromyslovykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy. Gidrotekhnicheskoe stroitel'stvo, 7, 15.

Leshhenko, S. V., Makarov, K. N. (2013). Metodika rascheta vertikal'nykh gidrodinamicheskikh volnovykh nagruzok na gorizontal'nye elementy morskikh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy. Gidrotekhnika, 2 (31), 20–25.

Panova, I. N. (2015). Eksperimental'nye issledovaniya volnovoy nagruzki na verkhnee stroenie gidrotekhnicheskikh sooruzheniy. Vіsnik Odes'koi derzhavnoi akademіi budіvnitstva ta arkhіtekturi, 56, 177–180.

Rogachko, S. I., Panova, I. N. (2016). Experimental investigation of wave load on the upper structure of hydraulic structures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (79)), 10–16. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59889

Panova, I. N. (2016). Vozdeystvie vetrovyih voln na verhnee stroenie morskih gidrotehnicheskih sooruzheniy [The action of wind on the top part maritime hydraulic constructions]. Odessa, 135.

Panova, I. N. (2016). Vozdeystvie vetrovyih voln na verhnee stroenie morskih gidrotehnicheskih sooruzheniy [The action of wind waves on the top part maritime hydraulic constructions]. Оdessa, 20.

Halfin, I. Sh. (1990). Vozdeystvie voln na morskih neftegaso-promuslovue gidrotehnicheskie sooruzheniya [The action of wind waves on the maritime hydraulic constructions]. Moscow, 311.

Le Meote, B. (1974). Vvedenie v gidrodinamiku i teoriyu voln na vode [Introduction to hydrodynamics and the theory of waves on the water]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 367.

Rogachko, S. I., Dorofeev, V. S. (2012). Vozdeystvie vetrovyih voln na gidrotehnicheskie sooruzheniya [The action of wind waves on the hydraulic constructions]. Оdessa, 224.

Published

2018-08-07

Issue

Section

Technical Sciences