Escapism of virtual reality as its personal feature

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.140701

Keywords:

virtual reality, escapism, escapist's consciousness, computer games, micronations, social reality

Abstract

The article is devoted to the consideration of the escapism of virtual reality as its characteristic feature. An analysis of the origins of escapism is conducted as a social phenomenon, the greatest expression of which contributed to the virtualization of society. On the basis of the analysis of escapist consciousness, the common roots of escapism and virtual reality are revealed, which is expressed in the creation of "another world", another reality, different from social reality, the ability of man to "escape" from the real commonplace

Author Biography

Vera Okorokovа, South Ukrainian national pedagogical university after K. D. Ushynsky Staroportofrankivska str., 26, Odessa, Ukraine, 65020

PhD, Associate Professor

Department of World History and Methodology of Science

References

Trufanova, E. O. (2012). Ehskapizm i ehskapistskoe soznanie: k opredeleniyu ponyatii [Escapism and escapist consciousness: to determination of concepts]. Filosofiya i kultura, 3, 96–107.

Alieva, N. Z. (2013). Ehskapistskoe mirovozzrenie i identichnost' cheloveka [Escapist world view and identity of man]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 6. Available at: http://online.rae.ru/pdf/1601

Kozyreva, L. V. (2012). Socialnaya determinaciya ehskapizma: opyt konceptualizacii [Social determination of escapism: experience of концептуализации]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 2. Available at: http://www.science-education.ru/102-6067

Nyatina, N. V. (2013). Ehskapizm – otklonenie v socializacii molodyozhi [Escapism is a rejection in socialization of young people]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (2 (54)), 133–136.

Kozyreva, L. V. (2011). Netipichnyi ehskapizm kak lichnostnaya praktika subеkta [Offtype escapism as personality practice of subject]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanii, 10, 133–134. Available at: http://applied-research.ru/ru/article/view?id=1804

Shapinskaya, E. N. (2013). Ehskapizm v kiberprostranstve: bezgranichnye vozmozhnosti i novye opasnosti [Escapism is in a cyberspace: boundless possibilities and new dangers]. Kul'turologicheskii zhurnal. Available at: http://cr-journal.ru/rus/journals/215.html&j_id=15

Shapinskaya, E. N. (2014). Virtual'naya real'nost' kak prostranstvo ehskapizma [Virtual reality as space of escapism]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-realnost-kak-prostranstvo-eskapizma-bezgranichnye-vozmozhnosti-i-novye-opasnosti

Litinskaya, D. G. (2012). Tipy sovremennogo ehskapizma i fenomen ehkzistencial'nogo ehskapizma [Types of modern escapism and phenomenon of existential escapism]. Yаroslavskii pedagogicheskii vestnik, 1, 308–311.

Davydov, O. B. (2015). Filosofskii aspekt social'nogo ehskapizma v ehpohu virtual'nosti [Philosophical aspect of social escapism in the epoch of virtualness]. Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta im. M. K. Ammosova, 12 (2), 77–81. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/filosofskiy-aspekt-sotsialnogo-eskapizma-v-epohu-virtualnosti

Zhilinka, V. V. (2017). Virtualnaya realnost kak eskapizm ХХІ veka: sovremennaya antiutopicheskaya tendentsiya (na primere rasskaza L.Kaganova «Nulgorod» i romana A.Starobinets «Zhivuschiy») [Virtual reality as escapism of ХХI century: modern antiutopian tendency]. Novaya Rusistika, 1, 25–38.

Published

2018-08-16

Issue

Section

Philosophical sciences