Analysis and comparison of «style» and «eclecticism» notions in the theory of architecture

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.170841

Keywords:

principle of «revival», historical thinking, ideological program, stylistic direction, creative method

Abstract

The concepts of «style» and «eclecticism» in the theory of architecture are considered. It is shown that eclecticism can be understood as a phenomenon, style direction or creative professional method depending on the position of the researcher and the aspect of consideration. In the modern period between the concepts of «style» and «eclecticism» there is no longer a sharp antagonism. By some signs, eclecticism can be considered as a stylistic direction in which neo-stylistic movements coexist, revived according to the principle of «revival». The basis of the formation of the style is always a certain ideological program, the postulates of which influence the formation of the creative method

Author Biography

Tatyana Davidich, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture Sumska str., 40, Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Associate Professor

Department of Architecture

References

Giedion, S. (1922). Spätbarocker und romantisher Klassizismus. München: Bruckmann, 240.

Hitchcock, H. R. (1976). Early Victorian Architecture in Britain. New York, 50.

Mignot, C. (1983). Architecture of the 19th century. Tashen verlag, GmbH, 322.

Brokgauz, F. A., Yefron, I. A. Entsiklopedicheskiy slovar' [Encyclopedic Dictionary]. Available at: http://www.vehi.net/brokgauz/

Khomutetskiy, N. F. (1938). Arkhitektura epokhi imperializma (konspekt lektsiy): 1937/38 uchebnyy god [Khomutetsky NF Architecture of the era of imperialism (lecture notes): 1937/38 academic year]. Leningrad: Architectural Foundation of the Union of Sov. architects. Refresher courses for architects of the periphery, 32.

Khomutetskiy, N. F. (1955). Arkhitektura Rossii s serediny XIX veka po 1917 god (po materialam Moskvy i Peterburga) [Architecture of Russia from the mid-19th century to 1917 (based on materials from Moscow and St. Petersburg)]. Leningrad, 32.

Punin, A. L. (1966). Idei «ratsional'noy arkhitektury» v teoreticheskikh vozzreniyakh russkikh zodchikh vtoroy poloviny XIX – nachala XX vv [Ideas of "rational architecture" in the theoretical views of Russian architects of the second half of the XIX – beginning of the XX centuries]. Leningrad, 28.

Khan-Magomedov, S. O. (1996). Arkhitektura sovetskogo avangarda. Kniga 1. Problemy formoobrazovaniia. Mastera i techeniia. Moscow: Stroiizdat, 22–24.

Bezsonov, S. V. (Ed.) (1956). Istoriya russkoy arkhitektury [History of Russian architecture]. Moscow: Gos. izd-vo literatury po stroitel'stvu i arkhitekture, 614.

Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia]. Available at: http://bse.sci-lib.com/article125562.html

Borisova, Ye. A. (1979). Russkaya arkhitektura vtoroy poloviny XIX veka [Russian architecture of the second half of the XIX century]. Moscow: Science, 319.

Kirichenko, Ye. I. (1978). Russkaya arkhitektura 1830-kh – 1910-kh godov [Russian architecture of the 1830s – 1910s.]. Moscow: Iskusstvo, 295.

Ikonnikov, A. V. (1977). Istorizm v arkhitekture [Historicism in architecture]. Moscow: Stroyizdat, 559.

Meier-Oberist, E. (1925). Das neuzeitliche hamburgische Kunstgewerbe in seinen Grundlagen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Hamburg: Thormann, 394.

Savitskaya, T. Ye. (2016). Ponyatiye «istorizm» i sovremennyye muzeynyye praktiki (na materiale kollektsii Radishchevskogo muzeya v Saratove) [The concept of «historicism» and modern museum practices (based on the collection of the Radischevsky Museum in Saratov)]. Grad Kitezh russkogo iskusstva. Saratov, 155–156.

Tubli, M. P. (2018). Modern: «stil'» ili «epokha»? [Art noveau: «style» or «eросh»?]. Arkhitekturnii almanakh, 3, 18–26. Available at: https://archi.ru/lib/publication.html?id=1850570183

Goryunov, V. S. (2012). Eklektika ili istorizm? K voprosu o terminologii istoriko-arkhitekturnykh issledovaniy [Eclectic or historicism? To the question of terminology of historical and architectural research]. Arkhitektura epokhi istorizma: Traditsii i novatorstvo. Saint-Petersburg, 7–11.

Goryunov, V. S. (2012). Istorizm v arkhitekture. Istoriosofskiy aspekt [Historicism in architecture. Historiosophical aspect]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov, 1, 9–13.

Savel'yev, Yu. R. (2005). «Vizantiyskiy stil'» v arkhitekture Rossii. Vtoraya polovina XIX – nachalo XX veka ["Byzantine style" in the architecture of Russia. The second half of XIX – early XX century]. Saint Petersburg: Liki Rossii, 272.

Vinkel'man, I.-I. (1933). Istoriya iskusstva drevnosti [History of Art of Antiquity]. Moscow, 432.

Berger, L. G. (1994). Prostranstvennyy obraz mira (paradigma poznaniya) v strukture khudozhestvennogo stilya [The spatial image of the world (the paradigm of knowledge) in the structure of the artistic style]. Voprosy filosofii, 4, 114–128.

Remyzova, E. Y. (2000). Ponyatye o mnozhestvennosty arkhytekturnykh yazykov [Concept about the plurality of architectural languages]. Tradytsiyi ta novatsiyi u vyshchiy arkhitekturno-khudozhniy osviti, 2-3, 182–188.

Losev, A. F. (1994). Problema khudozhestvennogo stilya [Problem of Art Style.]. Kyiv: «Collegium», «Kiyevskaya Akademiya Yevrobiznesa», 286.

Khan-Magomedov, S. O. (1981). Stilevoye yedinstvo ili eklektika? [Stylistic unity or eclecticism?]. Decorative art of the USSR, 4, 19–21.

Revzin, G. I. (1992). Neoklassitsizm v russkoy arkhitekture nachala XX veka [Neoclassicism in Russian architecture of the early 20th century]. Moscow, 168. URL: http://books.totalarch.com/node/1888

Kaplun, A. I. (1985). Stil' i arkhitektura [Style and architecture]. Moscow: Stroyizdat, 232.

Kirichenko, Ye. I. (2012). Istorizm – stil' arkhitektury XIX stoletiya [Historicism – the style of architecture of the XIX century]. Arkhitektura epokhi istorizma: traditsii i novatorstvo. Saint-Petersburg, 12–23.

Kudryashova, I. V. (2007). Romanticheskiy metod v zapadnoyevropeyskoy arkhitekture XIX veka [The Romantic Method in the Western European Architecture of the 19th Century]. Kharkiv, 20.

Linda, S. M. (2013). Istoryzm u rozvytku arkhitektury [History in the development of architcture]. Lviv, 36.

Shylo, A. V. (2008). Voprosy stylya y metoda v teoryy y praktyke konstruktyvyzma. Khudozhnia kultura [Questions of style and method in the theory and practice of constructivism. Art culture]. Actual problems, 5, 461–494.

Ginzburg, M. Ya. (1924). Stil' i epokha. Problemy sovremennoy arkhitektury [Style and epoch. Problems of modern architecture]. Moscow: Gosudarstvennoye izdatel'stvo, 238.

Shteynberh, Ya. A. (1930). Do proektu Budivelnoho Instytutu v m. Kharkovi [To the project of the Building Institute in Kharkiv]. Construction, 10-11, 283–288.

Published

2019-07-15

Issue

Section

Architecture