Everyday activity of Ukrainian prisoners of war inside and outside the prison camp (Rastatt, Germany) in October–December 1917

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.177194

Keywords:

prisoners Ukrainians, prison camp, community, Rastatt, Germany

Abstract

The article deals with the specifics of the camp and out-of-prison daily routine of captive Ukrainians in Rastatt (Germany) in October-December 1917. Particular attention was paid to highlighting circumstances that significantly influenced the intensity of cultural and national life. It is proved that the community of captive Ukrainians «Independent Ukraine» at this time had a constructive influence on all manifestations of life of the camps

Author Biography

Ihor Sribnyak, Borys Grinchenko Kyiv University Bulvarno-Kudriavska str., 18/2, Kyiv, Ukraine, 04053

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Department

Department of World History

References

Terletskyi, O. (1919). Ukraintsi v Nimechchyni 1915–1918: istoriya ukrainskoi hromady v Rashtati. Vol. 1. Kyiv-Liaiptsyg, 429.

Sydorenko, O. (1996). Ukrainska taborova presa chasiv Pershoi svitovoi viyny: natsionalno-politychni oriientyry. Materialy 3-ho mizhnar. konhresu ukrainistiv. Kharkiv, 207–210.

Sydorenko, N. M. (2000). Natsionalno-dukhovne samostverdzhennia. Ch. I. Ukrainska taborova periodyka chasiv Pershoi svitovoi viyny. Kyiv, 202.

Kryvosheieva, L. M. (2006). Bibliotechna sprava v taborakh polonenykh ukraintsiv chasiv Pershoi svitovoi viyny. Bibliotechna planeta, 2, 27–30.

Kryvosheieva, L. M. (2007). Relihiyne zhyttia viyskovopolonenykh-ukraintsiv chasiv Pershoi svitovoi viyny. Hrani, 6, 9–12.

Vybory do Heneralnoi Rady (1917). Rozsvit. Rashtat. 25 zhovtnia. Ch. 71 (136).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 4406, op. 1, spr. 27, ark. 2.

Rozsvit (1918). Rashtat. 24 sichnia. Ch. 5 (159).

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 33, ark. 44.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 27, ark. 8–9.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 25, ark. 17 zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 25, ark. 18.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 163, ark. 134–148 zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr.161, ark. 1 zv.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 28, ark. 47.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 164, ark. 1.

TsDAVO Ukrainy, f. 4406, op. 1, spr. 25, ark. 19 zv.

Published

2019-09-26

Issue

Section

History