Thermodynamic calculations of slavsonite synthesis reactions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.187946

Keywords:

slavsonite, strontium anorthite, Sr-helenite, low-temperature synthesis, enthalpy, entropy, heat capacity, Gibbs energy

Abstract

The article presents the results of calculations of the thermodynamic constants of ternary compounds of the SrO-Al2O3-SiO2 system. Also, using the method of thermodynamic calculations, based on the obtained data, the occurrence probability of the slavsonite formation reaction using various raw materials is established. The calculations show that strontium carbonate and kaolin are promising raw materials for low-temperature synthesis of slavsonite, the probability of a reaction is possible starting from a temperature of 200 °C

Author Biographies

Georgij Lisachuk, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» Kyrpychova str., 2, Kharkiv, Ukraine, 61002

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department Ceramics, Refractories, Glass and Enamel

Olena Fedorenko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» Kyrpychova str., 2, Kharkiv, Ukraine, 61002

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department Ceramics, Refractories, Glass and Enamel

Ruslan Kryvobok, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» Kyrpychova str., 2, Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Leading Researcher

Artem Zakharov, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» Kyrpychova str., 2, Kharkiv, Ukraine, 61002

PhD, Senior Researcher

References

Lysachuk, H. V., Kryvobok, R. V., Zakharov, A. V., Fedorenko, E. Yu., Trusova, Yu. D. (2014). Perspektyvnie radyoprozrachnie keramycheskye materyali dlia raketnoi y kosmycheskoi tekhnyky. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Khimiia, khimichna tekhnolohiia ta ekolohiia, 28 (1071), 72–79.

Lisachuk, G. V., Krivobok, R. V., Zakharov, A. V., Fedorenko, E. Iu. (2012). Perspektivy sozdaniia keramicheskikh radioprozrachnykh materialov. Tekhnologiia i primenenie ogneuporov i tekhnicheskoi keramiki. Kharkiv, 50.

Talmy, I. G., Deborah, A. (1997). Pat. 5642868 USA. Ceramic material Int. Cl.6 C 04 B 35/584. declareted: 02.05.1990; published: 01.06.1997, 8.

Toropov, H. A. et. al. (1972). Diagrammy sostoianiia silikatnykh sistem. Vyp. 3. Troinye sistemy. Leningrad: Nauka, 448.

Starczewski, M. (1964). Treatise on solid state reactions in the ternary system SrO – Al2O3 – SiO2. Zeszyty Nauk. Politech. Slask. Chem, 22 (5), 21–26.

Shukla, A. (2012). Development of a critically evaluated thermodynamic database for the systems containing alkaline-earth oxides. Montreal, 349.

Taranenkova, V. V. (2011). Metodyka rozrakhunku standartnykh entalpii utvorennia skladnykh kysnevykh neorhanichnykh spoluk. Lvivski khimichni chytannia – 2011. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka, 46.

Fedorenko, O. Yu., Pitak, Ya. M., Ryshchenko, M. Y., Shchukina, L. P., Brahina, L. L.; Ryshchenko, M. Y. (Ed.) (2013). Khimichna tekhnolohiia tuholpavkykh nemetalevykh i sylikatnykh materialiv u prykladakh i zadachakh. P. 2. Kharkiv: NTU «KhPI», 326.

Landiia, N. A. (1962). Raschet vysokotemperaturnykh teploemkostei tverdykh neorganicheskikh veschestv po standartnoi entropii. Tbilisi: Izdatelstvo ANGruzSSR, 223.

Babushkin, V. I., Mchedlov-Petrosian, O. P., Matveev, G. M. (1986). Termodinamika silikatov. Moscow: Stroiizdat, 408.

Babushkin, V. I., Matveev, G. M., Mchedlov-Petrosian, O. P. (1972). Termodinamika silikatov. Moscow: Literatura po stroitelstvu, 352.

Stromberg, A. G., Semchenko, D. P. (2003). Fizicheskaia khimiia. Moscow: Vysshaia shkola, 527.

Bobkova, N. M., Silich, L. M., Tereschenko, N. M. (1990). Sbornik zadach po fizicheskoi khimii silikatov i tugoplavkikh soedinenii. Minsk: Universitetskoe, 175.

Korohodskaia, A. N., Shabanova, H. N. (2013). Stroenye systemi SrO – Al2O3 – Cr2O3 v oblasty subsolydusa. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. Aktualni problemy fizyko-khimichnoho materialoznavstva, 4 (102), 102–108.

Published

2019-12-25

Issue

Section

Technical Sciences