Local history society of Chernihiv region in renaissance of the local history in Ukraine

Authors

  • Марина Миколаївна Ігнатенко Borys Grinchenko Kyiv University Bulvarno-Kudryavskaya street, 18/2, Kiev, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42750

Keywords:

local historical traffic, community organizations, historical and local history society, conferences, scientific intellectuals

Abstract

The reasons of creation, historical and social activities in Chernihiv regional branch in the 80s – beginning of the 90-s of the XX century and the contribution of Chernihiv regional historical society in development of local history of the region are analyzed. Development of regional researches was contradictory in the conditions of crisis of the soviet system and it imposed a substantial imprint on character and orientation of regional searches

Author Biography

Марина Миколаївна Ігнатенко, Borys Grinchenko Kyiv University Bulvarno-Kudryavskaya street, 18/2, Kiev, Ukraine, 04053

doctor of history, professor

department of history of Ukraine

References

Malynevskaja, V. M. (1990). Razvytye ystorycheskogo kraevedenyja na Chernygovshhyne v konce HIH – nachale HH vv. Kiev, 17.

Tkachenko, V. V. (1995). Rozvytok istorychnogo krajeznavstva na Chernigivshhyni u 20-30-h rr. HH st. Kiev, 24.

Tkachenko, V. V. (1991). Istorychne krajeznavstvo na Chernigivshhyni u 20-30-h rr. Ridna shkola, 12, 51–56.

Tron'ko, P. T. (1982). Dejaki pytannja rozvytku istorychnogo krajeznavstva v Ukrai'ns'kij RSR. Visnyk AN URSR, 6, 36–41.

Tron'ko, P. T. (1982). Ystorycheskoe kraevedenye v Ukraynskoj SSR. Ystoryja SSSR, 1, 205–208.

Tron'ko, P. T. (1986). Aktual'ni pytannja istorychnogo krajeznavstva. Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal, 7, 79–88.

Tron'ko, P. (1993). Rodovid ukrai'ns'kogo krajeznavstva. Krajeznavstvo, 1, 4–7.

Tron'ko, P. T. (1994). Krajeznavstvo u vidrodzhenni duhovnosti ta kul'tury: Dosvid. Problemy. Perspektyvy. Kiev, Ridnyj kraj, 108.

Kovalenko, O. (2000). Golovni etapy rozvytku istorychnogo krajeznavstva na Chernigovo-Sivershhyni. Krajeznavstvo, 1-2, 39–45.

Zaremba, S. Z., Kovalenko, O. B. (1983). Stanovlennja radjans'kogo istorychnogo krajeznavstva na Chernigivshhyni. Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal, 4, 104–112.

Adrug, A. (1989). Krajeznavstvo na Chernigivshhyni. Chernigivs'kyj visnyk.

Kovalenko, V. (1986). Konferencija krajeznavciv. Desnjans'ka pravda. – 4 sichnja.

Leus, V. (1989). Pryluchatys' do istorychnoi' spadshhyny. Desnjans'ka pravda.

Tron'ko, P. T. (1997). Zvit pravlinnja Vseukrai'ns'koi' spilky krajeznavciv II z’i'zdovi Vseukrai'ns'koi' spilky krajeznavciv. II z’i'zd Vseukrai'ns'koi' spilky krajeznavciv: Materialy ta dokumenty. Kiev, 30–57.

Kuras, G. (1990). Mynule – majbutn'omu. Promin' Zhovtnja (Shhors).

Kovalenko, O. B. (2003). Zvit pro dijal'nist' Chernigivs'koi' oblasnoi' organizacii' Vseukrai'ns'koi' spilky krajeznavciv. Vseukrai'ns'ka spilka krajeznavciv. 1997–2003 roky. Kiev, 88–94.

Mosijchuk, O. (1990). Krajeznavcha konferencija v Novgorodi-Sivers'komu. Desnjans'ka pravda.

Ignatenko, M. (2001). “Siverjans'ka dumka”: druge narodzhennja. Try stolittja gumanitarnoi' ta pedagogichnoi' osvity v Chernigovi: vid kolegiumu do universytetu. Chernigiv, 121–122.

Udod, L. I. (2001). Rol' istorychnogo krajeznavstva u vidrodzhenni istorychnoi' pam’jati ukrai'ns'kogo narodu (1980-i – 1990-i rr.). Dnipropetrovs'k, 17.

Published

2015-05-21

Issue

Section

History