Shulyak, Nataliia, Svitlana Protsyk, Tetyana Kucher, Liubomyr Kryskiw, Olha Poliak, Nadiya Zarivna, and Liliya Logoyda. 2022. “Development of the Spectrophotometric Method for the Determination of Atorvastatin in Tablets by Using Bromothymol Blue”. ScienceRise: Pharmaceutical Science, no. 4 (38) (September):89-97. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2022.263878.