Chornyi, V., Kushniruk, V. and Georgiyants, V. (2019) “Design and implementation of green chemistry approaches into pharmaceutical analysys of benzydamine dosage formes”, ScienceRise: Pharmaceutical Science, (5 (21), pp. 12–17. doi: 10.15587/2519-4852.2019.182024.