https://journals.uran.ua/texel/issue/feed Технології електронного навчання 2022-12-26T00:15:00+02:00 Владислав Величко texel@ukr.net Open Journal Systems <p>Наукове електронне видання „Технології електронного навчання“</p> https://journals.uran.ua/texel/article/view/270252 Технології електронного навчання як сучасний засіб навчальної діяльності 2022-12-25T22:33:43+02:00 В.Є. Величко velichko@ddpu.edu.ua О.Г. Федоренко fedorenko.elena1209@gmail.com Н.В. Кайдан nvkaydan@gmail.com А.В. Стьопкін andrej.stepkin@gmail.com Я.В. Топольник topolnik@gmail.com <p>У статті розглянуто отримані результати застосування технології електронного навчання, що було представлено на Всеукраїнській інтернет-конференції «Технології електронного навчання» впродовж 2016-2019 років.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270258 Дистанційне управління системою підготовки дипломних робіт здобувачами в закладі вищої освіти 2022-12-25T22:58:06+02:00 М.В. Артюхіна artuhina@gmail.com <p>У статті узагальнено теоретичні положення та надано практичні рекомендації щодо застосування Kanban методу в управлінні підготовкою студентських дипломних робіт в закладі вищої освіти. Визначені умови, переваги, принципи та особливості застосування гнучких методологій в управлінні підготовкою студентських дипломних робіт у закладі вищої освіти. При застосуванні методології Kanban використовується система «витягування» задач для керівників дипломних робіт, яке забезпечується візуалізацією потоку наданих консультацій студентам, обмеженням кількості незавершених завдань, рівномірним потоком результатів виконання кожного етапу роботи студентом. Методологія Kanban забезпечує ефективність процесу управління дипломними роботами: сприяє чіткому розподіленню задач (виконавці концентруються тільки на поточній роботі, зменшується кількість зайвих комунікацій); прозорості всіх процесів виконання дипломної роботи; здатності до моніторингу та контролю у будь-який момент; наочності; можливості вимірювати різні елементи та процеси при виконанні дипломних робіт роботи; маштабуванню.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270259 Підготовка майбутніх учителів математики до роботи в Новій українській школі 2022-12-25T23:04:03+02:00 В.В. Глазова vvglazova@gmail.com <p>У статті розглянуто елементи методики підготовки майбутніх учителів математики до роботи в Новій українській школі. Проаналізовано роль вчителя в формуванні ключових компететностей, яких набуватимуть учні. Розкрито необхідність змін у підготовці майбутніх учителів математики в умовах впровадження реформи шкільної освіти. Висвітлено роль освітнього компоненту «Методика навчання математики» у підготовці майбутнього вчителя математики в період переходу на нові державні стандарти. Наведено методичні компетентності майбутнього вчителя математики Нової української школи.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270261 Застосування системи Maple при розв’язуванні задач балансового аналізу 2022-12-25T23:16:45+02:00 Н.В. Кайдан nvkaydan@gmail.com Є.В. Кайдан yekaidan@gmail.com <p>У статті висвітлено сучасний стан використання систем комп’ютерної математики та наведено переваги використання системи комп’ютерної математики Maple. Обґрунтовано можливість та доцільність використання системи комп’ютерної математики Maple під час розв’язування задач балансового аналізу курсу вищої математики для економічних спеціальностей, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270263 Використання системи комп’ютерної математики Maple при розв’язуванні задач фізичного змісту 2022-12-25T23:23:39+02:00 В.П. Кайдан kajidan.kt@gmail.com <p>У статті висвітлено сучасний стан використання систем комп’ютерної математики, наведено переваги використання системи комп’ютерної математики Maple, обґрунтовано можливість та доцільність використання системи комп’ютерної математики Maple під час розв’язування фізичних задач, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270265 Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики 2022-12-25T23:28:31+02:00 К.Д. Ковальова kovalova@gmail.com Н.В. Лисенко lysenko@gmail.com О.Г. Федоренко fedorenko@gmail.com <p>У статті висвітлено основні можливості застосування хмарних технологій у процесі навчання математики; визначено популярні хмарні сервіси, які використовують у роботі вчителя.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270266 Застосування технологій електронного навчання під час підготовки виховних заходів класними керівниками коледжу 2022-12-25T23:36:37+02:00 М.М. Романова romanova@gmail.com <p>У статті розглянуто ефективність застосування технологій електронного навчання під час підготовки виховних заходів класними керівниками коледжу.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270267 Організація самостійної роботи учнів на уроках математики за допомогою платформи Classtime 2022-12-25T23:41:16+02:00 А.М. Сагай sahai_an@gmail.com Т.В. Турка turkatv@gmail.com <p>У статті ми проаналізували можливості платформи Classtime для всіх учасників освітнього процесу. Розглянули доцільність використання саме цієї платформи під час організації самостійної роботи учнів на уроках математики. Описали важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Продемонстрували фрагмент уроку геометрії у 7-му класі з використанням платформи Classtime.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270268 Проблеми й можливості електронного навчання «Філософії» 2022-12-25T23:48:15+02:00 В.М. Скиртач Skyrtach_vm@gmail.com Р.С. Мартинов Martynov_rs@gmail.com <p>У статті представлений змістовний аналіз стратегій, проблем і викликів електронного навчання філософії. З’ясовано, що електронне навчання філософії є закономірним етапом технологізації навчання, викликаного загальною інформатизацією суспільства і конкретними викликами сьогодення, що унеможливлюють традиційне навчання. Показано, що e-Learning, з одного боку, надає цілий спектр нових можливостей отримання нових знань з філософії та способів творчої реалізації студентів, але, з іншого боку, супроводжується загрозами суттєвої зміни комунікації, домінування формально-технологічних аспектів, що посилює необхідність фахової спроможності викладача до мотивації та зацікавлення студентів.</p> <p>У роботі розглянута проблема диспозиції e-Learning філософії.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270269 Використання платформи Сlassdojo для організації дистанційного навчання 2022-12-25T23:55:35+02:00 К.А. Яніна Yanina_K_A@gmail.com Н.В. Ткаченко a_v_tkachenko@gmail.com А.В. Стьопкін stepkin_anjer@gmail.com А.С. Стьопкіна stepkina_alina@gmail.com <p>У статті розглянуто особливості використання платформи Сlassdojo при організації дистанційного навчання. Визначено основні переваги та недоліки використання зазначеної платформи. Також наведено історичні передумови появи та розвитку різноманітних дистанційних платформ для організації дистанційного навчання.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270270 Алгоритмічна компетентність майбутніх учителів математики як складова професійної компетентності 2022-12-26T00:07:14+02:00 В.Є. Величко velychko@ddpu.edu.ua О.Г. Федоренко o_g_fedorenko@gmail.com Є.С. Олійник Olijnyk_e_s@ukr.net <p>У статті досліджується поняття алгоритмічна компетентність, розглядається її роль у структурі професійної компетентності вчителів математики. Розглядаються шляхи формування алгоритмічної компетентності майбутніх учителів математики.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270271 Використання вебсервіса Liveworksheets для створення та перевірки домашніх завдань з математики 2022-12-26T00:15:00+02:00 І.В. Зінченко zinchenko@gmail.cmo Т.В. Турка turka_tv@ukr.net <p>У статті розглянуто можливість використання у навчальному процесі інтернет-ресурсів вчителями математики. Розкрито поняття конструктора інтерактивних робочих листів, їх суть роботи. Проведено аналіз роботи веб-сервіса LiveWorkSheets при використанні в освітньому процесі. Висвітлено переваги даної платформи, наведено приклад домашнього завдання з математики.</p> 2022-12-26T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022