https://journals.uran.ua/texel/issue/feed Технології електронного навчання 2023-12-10T22:21:33+02:00 Владислав Величко texel@ukr.net Open Journal Systems <p>Наукове електронне видання „Технології електронного навчання“</p> https://journals.uran.ua/texel/article/view/292871 Технології електронного навчання в освітній діяльності 2023-12-10T18:17:10+02:00 О.Г. Федоренко asda@fsdf.sdf В.Є. Величко sdf@ada.ad Н.В. Кайдан dadadas@kkk.kl Я.В. Топольник qeqw@kjk.ww В.П. Кайдан asdasdas@kl.asd Г.С. Зима asdaasd@kl.klk <p>У статті розглянуто отримані результати застосування технології електронного навчання, що було представлено на Всеукраїнській інтернет-конференції «Технології електронного навчання» впродовж 2020-2021 років.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292873 Стратегії виховання покоління миттєвого задоволення класними керівниками коледжів 2023-12-10T19:39:51+02:00 Л.І. Білоус eoruewoi@uoiuio.sss <p>У статті висвітлено основні стратегії виховання покоління миттєвого&nbsp; задоволення класними керівниками коледжів під час дистанційного навчання, особливості інтеграції&nbsp; студентів у нове середовище, їхній інтелектуальний прогрес та удосконалення навичок самостійного розв'язання поточних проблем.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292874 Електронні освітні ресурси для викладання математики в основній школі 2023-12-10T19:52:57+02:00 О.Г. Федоренко rowueowi@sd.sdd.ss М.О. Кот qwe@ee.rr <p>Стаття присвячена дослідженню використання електронних освітніх ресурсів у викладанні математики в основній школі. У літературному огляді розглядаються актуальні тенденції розвитку електронних засобів навчання та їхнє впровадження в освітній процес. Розглядаються різні види електронних ресурсів, виявляються їхні переваги та недоліки. Наводяться основні тенденції та досягнення в галузі електронних засобів навчання математики, досліджуються переваги та недоліки використання електронних освітніх ресурсів. Наводяться приклади успішного впровадження електронних засобів у викладанні математики.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292876 Використання можливостей табличних процесорів для комп’ютерного моделювання 2023-12-10T20:01:56+02:00 Н.В. Пономаренко rt@klkl.ww <p>У статті досліджується ефективність використання табличних процесорів у сфері комп'ютерного моделювання. Автори розглядають можливості, які надають сучасні табличні процесори, зокрема їхню потужність та гнучкість, як інструмент для створення та використання різноманітних моделей. В статті розглядаються конкретні випадки використання табличних процесорів у навчальній діяльності, зокрема під час вивчення математики та інформатики у середній освіті. Зазначається, як цей підхід може сприяти полегшенню процесу моделювання та роботи з даними, роблячи їх більш доступними та зрозумілими для широкого кола користувачів. Аналізуються переваги та обмеження використання табличних процесорів для комп'ютерного моделювання, щоб надати повний огляд їх потенціалу в даному контексті.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292877 Використання CMS Wordpress на уроках в закладах загальної середньої освіти 2023-12-10T20:12:44+02:00 А.В. Стьопкін wer@ll.ll.jj М.І. Сурков sdd@kk.lo <p>В статті розглянуто особливості використання системи керування вмістом WordPress при вивченні основ веб-розробки в закладах загальної середньої освіти, де інформатика викладається за навчальною програмою профільного рівня. В роботі визначено основні переваги та недоліки використання WordPress. Наведено практичні рекомендації для вчителів, щодо використання WordPress на уроках інформатики.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292878 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні шкільного курсу математики 2023-12-10T20:26:38+02:00 Т.В. Турка tyu@kk.fg.ss Т.О. Вертипорох rt@rt.gg.dd <p>Стаття присвячена використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на дистанційних уроках математики, висвітленню проблем використання ІКТ, виділенню переваг та недоліків використання ІКТ під час навчального процесу, а також аналізу результатів дослідження з проблем, що виникають у вчителів при використанні інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до окремих частин вивчення математики під час дистанційного навчання.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292880 Використання Google Форм для адаптивного тестування 2023-12-10T20:38:40+02:00 К.І. Йожиков df@kl.uu Є.С. Сілін silin@jk.edd.fg <p>У статті розглядається можливість використання веб-сервісу Google Форми для створення адаптивних тестів. Розроблено рекомендації для педагогів на основі аналізу структури Форм. Наведено логічну схему адаптивного тесту та траєкторії тестування здобувачів.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292881 Комплексний підхід до викладання фізики: можливості використання, функції та шляхи їх реалізації 2023-12-10T20:51:05+02:00 Ю.А. Черкашина poo@jk.ol.uj В.П. Кайдан kjjh@jk.uj <p>У статті висвітлено застосування комплексного підходу до викладання фізики, наведено можливості та переваги його використання, висвітлено функції та шляхи їх реалізації, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292882 STEM як ефективна педагогічна умова діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти 2023-12-10T21:03:37+02:00 С.В. Кротінова lklk@klo.jk.mm Н.В. Кайдан uu@jk.ee <p>У статті висвітлено сучасний стан використання STEM як ефективної педагогічної умови діяльності фізико-математичних гуртків закладів позашкільної освіти. Обґрунтовано необхідність створення якісних навчальних програм, де STEM підхід відіграє важливу роль у навчанні учнів, допомагає розвивати таланти в науці, техніці, інженерії та математиці. Наведено приклад розробленої навчальної програми фізико-математичного гуртка закладів позашкільної освіти, який розрахований на роботу з учнями середнього і старшого шкільного віку.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292883 Інструменти дистанційного навчання математики 2023-12-10T21:14:37+02:00 Т.С. Кравець oiuiou@jk.ll В.В. Глазова oijggh@jk.oo <p>У статті розглянуто основні інструменти, призначені для організації дистанційного навчання математики. Проаналізовано характерні особливості кожного з інструментів. Розкрито необхідність впровадження електронних інструментів для ефективного проведення уроків в умовах дистанційного навчання. Висвітлено переваги й недоліки кожного інструменту під час їх використанні в освітньому процесі. Наведено перелік інструментів, які здатні забезпечити різноманітність методів навчання та викликати інтерес до математики через інтерактивність та візуалізацію.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292884 Використання можливостей інтерактивної дошки під час уроків математики 2023-12-10T21:36:59+02:00 Д.Г. Савченко lklk@io.jk В.В. Глазова ujhg@jk.ii <p>У статті розглянуто використання можливостей інтерактивної дошки під час уроків математики. Проаналізовано аспекти програмного забезпечення для інтерактивної дошки: графічний інтерфейс, функціональні можливості, освітні інструменти, відстеження прогресу учнів тощо. Розкрито можливості та переваги інтерактивних дошок на уроках математики. Висвітлено способи використання інтерактивної дошки на уроці математики за темою «Похідна та її застосування» й наведено приклади роботи з нею.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/292885 Вивчення шкільного курсу алгебри в умовах дистанційного навчання 2023-12-10T21:48:30+02:00 В.О. Москаленко lokokok@jk.ok О.Г. Федоренко ffff@jk.ui <p>У сучасному освітньому середовищі дистанційне навчання стає все більш актуальним, зокрема щодо вивчення складних предметів, таких як алгебра. Стаття розглядає виклики та можливості, з якими зіштовхуються вчителі та учні під час вивчення шкільного курсу алгебри в умовах дистанційного навчання. Автор розглядає різні методи, інструменти та стратегії, спрямовані на ефективне засвоєння матеріалу, підвищення мотивації та підтримку взаємодії між вчителем та учнем у віртуальному навчальному середовищі. Дослідження також враховує вплив дистанційного навчання на академічні результати та розвиток навичок учнів у предметі алгебри. Результати вивчення можуть визначити оптимальні стратегії для успішного вивчення алгебри в умовах дистанційного навчання та сприяти подальшому вдосконаленню педагогічного процесу.</p> 2023-12-10T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Технології електронного навчання