Технології електронного навчання https://journals.uran.ua/texel <p>Наукове електронне видання „Технології електронного навчання“</p> uk-UA texel@ukr.net (Владислав Величко) velichko_v@ukr.net (Vladyslav Velychko) Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Технології електронного навчання як сучасний засіб навчальної діяльності https://journals.uran.ua/texel/article/view/270252 <p>У статті розглянуто отримані результати застосування технології електронного навчання, що було представлено на Всеукраїнській інтернет-конференції «Технології електронного навчання» впродовж 2016-2019 років.</p> В.Є. Величко, О.Г. Федоренко, Н.В. Кайдан, А.В. Стьопкін, Я.В. Топольник Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270252 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Дистанційне управління системою підготовки дипломних робіт здобувачами в закладі вищої освіти https://journals.uran.ua/texel/article/view/270258 <p>У статті узагальнено теоретичні положення та надано практичні рекомендації щодо застосування Kanban методу в управлінні підготовкою студентських дипломних робіт в закладі вищої освіти. Визначені умови, переваги, принципи та особливості застосування гнучких методологій в управлінні підготовкою студентських дипломних робіт у закладі вищої освіти. При застосуванні методології Kanban використовується система «витягування» задач для керівників дипломних робіт, яке забезпечується візуалізацією потоку наданих консультацій студентам, обмеженням кількості незавершених завдань, рівномірним потоком результатів виконання кожного етапу роботи студентом. Методологія Kanban забезпечує ефективність процесу управління дипломними роботами: сприяє чіткому розподіленню задач (виконавці концентруються тільки на поточній роботі, зменшується кількість зайвих комунікацій); прозорості всіх процесів виконання дипломної роботи; здатності до моніторингу та контролю у будь-який момент; наочності; можливості вимірювати різні елементи та процеси при виконанні дипломних робіт роботи; маштабуванню.</p> М.В. Артюхіна Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270258 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Підготовка майбутніх учителів математики до роботи в Новій українській школі https://journals.uran.ua/texel/article/view/270259 <p>У статті розглянуто елементи методики підготовки майбутніх учителів математики до роботи в Новій українській школі. Проаналізовано роль вчителя в формуванні ключових компететностей, яких набуватимуть учні. Розкрито необхідність змін у підготовці майбутніх учителів математики в умовах впровадження реформи шкільної освіти. Висвітлено роль освітнього компоненту «Методика навчання математики» у підготовці майбутнього вчителя математики в період переходу на нові державні стандарти. Наведено методичні компетентності майбутнього вчителя математики Нової української школи.</p> В.В. Глазова Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270259 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Застосування системи Maple при розв’язуванні задач балансового аналізу https://journals.uran.ua/texel/article/view/270261 <p>У статті висвітлено сучасний стан використання систем комп’ютерної математики та наведено переваги використання системи комп’ютерної математики Maple. Обґрунтовано можливість та доцільність використання системи комп’ютерної математики Maple під час розв’язування задач балансового аналізу курсу вищої математики для економічних спеціальностей, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.</p> Н.В. Кайдан, Є.В. Кайдан Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270261 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Використання системи комп’ютерної математики Maple при розв’язуванні задач фізичного змісту https://journals.uran.ua/texel/article/view/270263 <p>У статті висвітлено сучасний стан використання систем комп’ютерної математики, наведено переваги використання системи комп’ютерної математики Maple, обґрунтовано можливість та доцільність використання системи комп’ютерної математики Maple під час розв’язування фізичних задач, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.</p> В.П. Кайдан Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270263 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Застосування хмарних технологій у процесі навчання математики https://journals.uran.ua/texel/article/view/270265 <p>У статті висвітлено основні можливості застосування хмарних технологій у процесі навчання математики; визначено популярні хмарні сервіси, які використовують у роботі вчителя.</p> К.Д. Ковальова, Н.В. Лисенко, О.Г. Федоренко Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270265 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Застосування технологій електронного навчання під час підготовки виховних заходів класними керівниками коледжу https://journals.uran.ua/texel/article/view/270266 <p>У статті розглянуто ефективність застосування технологій електронного навчання під час підготовки виховних заходів класними керівниками коледжу.</p> М.М. Романова Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270266 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Організація самостійної роботи учнів на уроках математики за допомогою платформи Classtime https://journals.uran.ua/texel/article/view/270267 <p>У статті ми проаналізували можливості платформи Classtime для всіх учасників освітнього процесу. Розглянули доцільність використання саме цієї платформи під час організації самостійної роботи учнів на уроках математики. Описали важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Продемонстрували фрагмент уроку геометрії у 7-му класі з використанням платформи Classtime.</p> А.М. Сагай, Т.В. Турка Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270267 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Проблеми й можливості електронного навчання «Філософії» https://journals.uran.ua/texel/article/view/270268 <p>У статті представлений змістовний аналіз стратегій, проблем і викликів електронного навчання філософії. З’ясовано, що електронне навчання філософії є закономірним етапом технологізації навчання, викликаного загальною інформатизацією суспільства і конкретними викликами сьогодення, що унеможливлюють традиційне навчання. Показано, що e-Learning, з одного боку, надає цілий спектр нових можливостей отримання нових знань з філософії та способів творчої реалізації студентів, але, з іншого боку, супроводжується загрозами суттєвої зміни комунікації, домінування формально-технологічних аспектів, що посилює необхідність фахової спроможності викладача до мотивації та зацікавлення студентів.</p> <p>У роботі розглянута проблема диспозиції e-Learning філософії.</p> В.М. Скиртач, Р.С. Мартинов Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270268 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Використання платформи Сlassdojo для організації дистанційного навчання https://journals.uran.ua/texel/article/view/270269 <p>У статті розглянуто особливості використання платформи Сlassdojo при організації дистанційного навчання. Визначено основні переваги та недоліки використання зазначеної платформи. Також наведено історичні передумови появи та розвитку різноманітних дистанційних платформ для організації дистанційного навчання.</p> К.А. Яніна, Н.В. Ткаченко, А.В. Стьопкін, А.С. Стьопкіна Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270269 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Алгоритмічна компетентність майбутніх учителів математики як складова професійної компетентності https://journals.uran.ua/texel/article/view/270270 <p>У статті досліджується поняття алгоритмічна компетентність, розглядається її роль у структурі професійної компетентності вчителів математики. Розглядаються шляхи формування алгоритмічної компетентності майбутніх учителів математики.</p> В.Є. Величко, О.Г. Федоренко, Є.С. Олійник Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270270 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200 Використання вебсервіса Liveworksheets для створення та перевірки домашніх завдань з математики https://journals.uran.ua/texel/article/view/270271 <p>У статті розглянуто можливість використання у навчальному процесі інтернет-ресурсів вчителями математики. Розкрито поняття конструктора інтерактивних робочих листів, їх суть роботи. Проведено аналіз роботи веб-сервіса LiveWorkSheets при використанні в освітньому процесі. Висвітлено переваги даної платформи, наведено приклад домашнього завдання з математики.</p> І.В. Зінченко, Т.В. Турка Авторське право (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journals.uran.ua/texel/article/view/270271 Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 +0200