Лазня, як засіб відновлення працездатності учасників складних туристських маршрутів

Автор(и)

  • Павло Богуславович Єфіменко Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine
  • Оксана Павлівна Каніщева Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine

Ключові слова:

тренувальне навантаження, відновлення працездатності, мікроклімат лазні, паріння

Анотація

Проаналізовано, що у спортивному туризмі постійно зростає інтенсивність і обсяг тренувальних навантажень. Виявлено, що різний мікроклімат лазень учасниками складних піших походів сприймаються не однозначно. Рекомендовано після проходження тривалих виснажливих маршрутів відвідувати лазню з сухо повітряним мікрокліматом.

Посилання

Бабкин А. В. Специальные виды туризма. уч. пособ. М. : Советский спорт, 2008. 208 с.

Бирюков А.А. Спортивный массаж: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 576 с.

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков: ХГАФК, 2009. 332 с.

Ефименко П.Б. Средства восстановления работоспособности // Здоровье человека и профилактика заболеваний: учебное пособие / Под ред. В.П. Зайцева. Белгород: БелТАСМ, БОЦМ, 1998. С. 197-215.

Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. й доп. Х.: ХНАДУ, 2013. 296 с.

Каніщева О.П. Масаж та інші засоби відновлення працездатності організму студента: навчальний посібник. Х.: ХНАДУ, 2014. 124 с.

Мулик К.В., Мулик В.В. Вплив спортивно-оздоровчого туризму та інших видів фізкультурно-спортивних занять на рівень здоров’я студентської молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблемі фізичної культури /Фізична культура і спорт /». Зб. Наукових праць / за ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2015. Вип 8(63)15. С. 67-60.

Степанова Е.Е., Прудиус С.И., Столбунская О.А. и др. Энциклопедия бани. М.: Изд-во Эксмо; Донецк: Изд-во СКИФ, 2003. 432 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті