Рівень витривалості юних спортсменів-орієнтувальників 12-13 років

Автор(и)

  • Вікторія Олександрівна Сухаревська Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine
  • Тетяна Іванівна Гриньова Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine

Ключові слова:

спортивне орієнтування, фартлек, фізична підготовленість, біг по пересіченій місцевості

Анотація

В статті наведений порівняльний аналіз рівня витривалості у юних спортсменів-орієнтувальників із застосуванням фартлеку та за стандартною програмою підготовки.

Посилання

Березовський В. А. Спортивне орієнтування як засіб формування всебічно розвиненої особистості школяра .Електронний ресурс.// Молодь та олімпійський рух : зб. тез доповідей IX Міжн. наук. конф., 12-13 жовтня 2016 року. Київ, 2016. С. 183-185.

Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1988. С. 140-171.

Коломиец Н.А. Результаты разработки и применения методики интегральной подготовки орієнтувальників с учетом индивидуальных особенностей спортсменів / Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК. 2008. № 4. С. 53-56.

Ніцеля О. Вплив фізичного навантаження на стан здорової функції // Молода спортивна наука України. Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. Львів: ЛДІФК, 2000. Вип. 4. С. 328-330.

Мулик К.В., Гриньова Т.В. Вплив занять спортивним туризмом на фізичний розвиток і функціональну систему дітей, що займаються туризмом перший рік на етапі початкової підготовки // Слобожанський науково-спортивний вісник: науково-теоретичний журнал. Харків: ХДАФК, 2010. № 4. С. 57-60.

Мулик К.В. Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів:монографія. Х.:ФОП Бровін А.В., 2015. 418с.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. К.: Олимпийская литература, 2004. 808 с.

Пронтишева Л. П. Истоки мастерства : учебное пособие.: Винница, О-Вестник, 2009, 96 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті