(1)
Savinkov, M. O.; Kolyada, Y. E. Управління розподілом мікротвердості стали при імпульсної плазмової обробці. ПДТУ 2015, 70-80.