(1)
Luparenko О. V. Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду. ПДТУ 2015, 145-152.