Tkachenko, I. F., Tkachenko, F. K., Tkachenko, K. I., & Miroshnichenko, V. I. (2017). Вплив рівноважної дислокаційної субструктури на морфологію структурних складових при гетерогенних фазових перетвореннях у полікристалічних металевих сплавах. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 50–57. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.104750