Voloshin, V. S., & Azarkhov, O. Y. (2020). Порівняльний аналіз термодинаміки організму людини з позицій відходоутворення в зіставленні зі штучними технологіями. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 175–185. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201079