Kharlashin, P. S., & Bendich, A. V. (2014). Деякі кінетичні особливості випаровування миш’яку, сірки та фосфору з чавуну при його вакуумуванні. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (22), 55–59. https://doi.org/10.31498/2225-6733.22.2011.21417