Leshchinskiy, L. K., & Matvienko, V. M. (2015). Вибір розмірів стрічкового електроду для наплавлення під флюсом роликів горизонтальної дільниці слябової МБЛЗ. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 123–127. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39230