Luparenko О. V. (2015). Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 145–152. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39235