Maslov, V. O., Berestovoi, I. O., & Berestovaya, G. V. (2015). Розробка методу вибору двигуна внутрішнього згоряння на основі оцінки умов теплообміну при модернізації та ремонті енергоперетворюючих об’єктів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 171–176. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52166