Mnyh, A. S. (2015). Дослідження систем завантаження полідисперсної аглошихти з метою забезпечення необхідного теплового режиму процесу спікання. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 177–186. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52168