Voloshin, V. S., і O. Yu. Azarkhov. 2020. «Порівняльний аналіз термодинаміки організму людини з позицій відходоутворення в зіставленні зі штучними технологіями». Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, вип. 39 (Листопад):175-85. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201079.