Luparenko О. V. 2015. «Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду». Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, вип. 29 (Березень):145-52. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39235.