Malinov, V. L. (2014) «Дослідження методом регресійного аналізу залежностей зносостійкості в умовах абразивного і ударно-абразивного зношування від хімічного складу наплавленого металу на Fe-Сr-Mn-V-C основі», Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (23), с. 107–117. doi: 10.31498/2225-6733.23.2011.22898.