Dorogyi, E. V. (2014) «До методики вимірювання міцності гранул огрудкованої агломераційної шихти», Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (27), с. 7–12. doi: 10.31498/2225-6733.27.2013.30490.