Luparenko О. V. (2015) «Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду», Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), с. 145–152. doi: 10.31498/2225-6733.29.2014.39235.