Mnyh, A. S. (2015) «Дослідження систем завантаження полідисперсної аглошихти з метою забезпечення необхідного теплового режиму процесу спікання», Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), с. 177–186. doi: 10.31498/2225-6733.30.2015.52168.