[1]
V. L. Malinov, «Дослідження методом регресійного аналізу залежностей зносостійкості в умовах абразивного і ударно-абразивного зношування від хімічного складу наплавленого металу на Fe-Сr-Mn-V-C основі», ПДТУ, вип. 23, с. 107–117, Вер 2014.