[1]
E. V. Dorogyi, «До методики вимірювання міцності гранул огрудкованої агломераційної шихти», ПДТУ, вип. 27, с. 7–12, Груд 2014.