[1]
Luparenko О. V., «Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду», ПДТУ, вип. 29, с. 145–152, Бер 2015.