[1]
A. S. Mnyh, «Дослідження систем завантаження полідисперсної аглошихти з метою забезпечення необхідного теплового режиму процесу спікання», ПДТУ, т. 1, вип. 30, с. 177–186, Жов 2015.