Voloshin, V. S., і O. Y. Azarkhov. «Порівняльний аналіз термодинаміки організму людини з позицій відходоутворення в зіставленні зі штучними технологіями». Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, вип. 39, Листопад 2020, с. 175-8, doi:10.31498/2225-6733.39.2019.201079.