Malinov, V. L. «Дослідження методом регресійного аналізу залежностей зносостійкості в умовах абразивного і ударно-абразивного зношування від хімічного складу наплавленого металу на Fe-Сr-Mn-V-C основі». Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, вип. 23, Вересень 2014, с. 107-1, doi:10.31498/2225-6733.23.2011.22898.