Dorogyi, E. V. «До методики вимірювання міцності гранул огрудкованої агломераційної шихти». Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, вип. 27, Грудень 2014, с. 7-12, doi:10.31498/2225-6733.27.2013.30490.