Luparenko О. V. «Ефективний метод розв’язку задачі про сталі коливання симетричних прямокутних областей загального вигляду». Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, вип. 29, Березень 2015, с. 145-52, doi:10.31498/2225-6733.29.2014.39235.