Оптимізація процесів постпірогенної релаксії у різних типах ПТК після ландшафтних пожеж

Автор(и)

  • Ю. В. Буц Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
  • О. В. Крайнюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна

Ключові слова:

ПТК, ландшафтна пожежа, постпірогенна релаксія,

Анотація

Мета. Дослідження процесів постпірогенної релаксії різних типів ПТК після ландшафтних пожеж та оптимізація їх відтворення. Методи. Теоретичний аналіз та синтез, системній аналіз. Результати. Представлено результати узагальнених досліджень щодо впливу надзвичайних ситуацій пірогенного походження на ПТК. Проведено аналіз процесів постпірогенної релаксії у різних типах ПТК. Висновки. Встановлено, що відновлення ПТК можливо суттєво оптимізувати при дотриманні фізико-географічних особливостей геосистем, стану їх функціонування та з урахуванням негативної дії пірогенного чинника на компоненти ПТК.

Біографії авторів

Ю. В. Буц, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

канд. геогр. наук, доц.

О. В. Крайнюк, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доц.

Посилання

Буц Ю.В. Пірогенна релаксія геосистем // «Людина та довкілля. Проблеми неоекології».– Харків: Вид–во ХНУ, 2012, № 1–2.– Х.– Вид–во ХНУ, 2012.– С. 71–76.

Буц Ю.В. Динаміка видового різноманіття водно-болотних природних комплексів як прояв пірогенної релаксії геосистем / Ю.В. Буц, Г.В. Тітенко // Вісник Одеського державного екологічного університету, 2013. – № 15. – С. 17–22.

Мєшкова В.Л. Лісовідновлення на згарищах - важлива проблема на півночі й на півдні / В.Л. Мєшкова // Український лісовод, 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lesovod.org.ua/node/4584

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html.

Некос В.Ю. Вплив пірогенного фактору на видове різноманіття фітоценозів (на прикладі Харківського району Харківської області) / В.Ю. Некос, Ю.О. Пічугіна //Людина і довкілля. Проблеми неоекології. – Х: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. -– № 1(14). – С. 21–25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 977 «Про затвердження Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF

Указ Президента України від 04.11.2008 № 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995/2008

##submission.downloads##