Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Будівництво, матеріалознавство, машинобудування

Збірник наукових праць заснований у 1998 році, і видається в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», який згідно з додатком до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 №1-05 / 4 входитть до переліку №1 наукових фахових видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Внаслідок зростаючого технічного прогресу і з метою концентрації інформаційного матеріалу за тематичною спрямованістю ПДАБіА спеціалізоване видання «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» друкується за такими серіями:

  1. «Безпека життєдіяльності»;
  2. «Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення»;
  3. «Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні»;
  4. «Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання»;
  5. «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку»;
  6. «Стародубовські читання»;
  7. «Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві».

 

Серія: Безпека життєдіяльності

 

Тематика серії - висвітлення актуальних питань безпеки життєдіяльності людини, охорони праці, промислової безпеки, цивільного захисту населення, пожежної та екологічної безпеки, технологій будівельних процесів, раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, безпеки при реконструкції будівель і споруд, безпеки підприємств, у т.ч. підприємств гірничого виробництва, міського транспорту.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Бєліков Анатолій Серафімович т. (0562) 756-54-73, 4-73.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Капленко Галина Григорівна т. (0562) 756-54-73, 4-73, е-mail: konf.BGD.2016@gmail.com


Серія: Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення

Тематика серії - актуальні питання енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклупараметрів комфортностіекологічностіекономічностіа також діагностики і оцінки технічного станупрогнозу довговічності і надійностіремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

Відповідальний редактор: к.т.н. доц. Юрченко Євгеній Леонідович т. (0562) 46-10-36, е-mail: yel@pgasa.dp.ua


Серія: Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні

 

Тематика серії - висвітлюють актуальні питанння впровадження та використання комп'ютерних систем та інформаційних технологій в різних сферах діяльності, пов'язаних з будівництвом. Зокрема в освіті, в науці, проектуванні і управлінні. Обговорюються питання використання та розробки комп'ютерних систем і інформаційно-вимірювальних технологій.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Ершова Ніна Михайлівна т. (0562) 56-34-62.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Кривенкова Людмила Юріївна т. (0562) 756-34-10, е-mail: ksitesm@ukr.net

  

Серія: Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання

 

Тематика серії - інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Хмара Леонід Андрійович т. (0562) 56-34-29, 067-585-26-59.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Хожило Максим Едуардович т. (0562) 56-33-73, 066-898-10-01, е-mail: sntsmm2004@gmail.com


Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку

Тематика серії - висвітлення актуальних питань оцінки заощадження і відтворення природно-ресурсного потенціалу України, а також енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності та вартості.

Відповідальний редактор: к.т.н. доц. Юрченко Євгеній Леонідович т. (0562) 46-10-36, е-mail: yel@pgasa.dp.ua


Серія: Стародубовські читання

 

Тематика серії - актуальні питання технології будівельних матеріалів і поліпшення їх властивостей різними методами обробки, раціональне використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також дані для розрахунку і проектування конструкцій і технологічного обладнання для безпечних систем життєдіяльності.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Лаухін Дмитро В’ячеславович т. (0562) 47-02-62.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Ротт Наталія Олександрівна е-mail: aspirant@mail.pgasa.dp.ua

 

Серія: Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві

 

Тематика серії - ресурсо- та енергозбереження систем життєзабезпечення будівель і споруд, аналіз внутрішнього середовища та оцінка її якості в приміщенні, а також захист від шкідливих факторів, питань екології та комп'ютерних технологій в будівництві.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Адегов Олександр Валерійович т. (0562) 56-34-06, е-mail: PGASA-TGSV-conf@i.ua

 

Науковий збірник «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» видається щоквартально об'ємом 68 у.д.а. тиражем 300-500 екземплярів і підписується до друку за рішенням Вченої ради ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

У збірнику зберігається послідовна нумерація номерів, починаючи з першого.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація