Оцінка конкурентоспроможності нових видів зернових продуктів

Автор(и)

  • Марина Ромиківна Мардар Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • Натела Ревазівна Кордзая Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

Ключові слова:

конкурентоспроможність, коефіцієнт вагомості, рівень якості, зернові продукти, хліб з цільного зерна пшениці.

Анотація

У статті наведено матеріал щодо розрахунку показника конкурентоспроможності хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів за органолептичними та фізичними показниками, показниками харчової цінності, показниками інноваційної діяльності та маркетингових досліджень, інформативністю маркування, ціною та безпечністю.

Посилання

Лебедев Е.В.Конкурентоспособность инновационных товаров [Текст] / Е.В. Лебедев, Е.В. Савватеев // Пищевая пром-ть. – 2002. – №1 – С. 16-17

Лебедев Е.В.Конкурентоспособность инновационных товаров [Текст] / Е.В. Лебедев Е.В. Савватеев // Пищевая пром-ть. – 2002. – №2 – С. 36-38

Габинская О.С. Теоретические и практические подходы к оценке конкурентоспособности напитков на основе потребительских предпочтений: Дис. … канд. техн. наук: 05.18.15 / Габинская Ольга Сергеевна; КДТЕУ. – Кемерово, 2012 – 196 с.

Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности. – СПб.: СПбГУЭФ, 1998. – 207 с.

Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы современного маркетинга. – СПб: СПб УЭиФ, 1995. – 116 с.

Арсеньєва Л.Ю. Наукове обґрунтування та розроблення технології функціональних хлібобулочних виробів з рослинними білками та мікронутрієнтами [Текст]: дис. ... д-ра техн. наук 05.18,01 – К., 2007 – 300 с.

Мардар М. Р. Вплив включення коренеплідних овочів на показники якості нових видів хліба [Текст] / М. Р. Мардар, Н. Р. Кордзая // Торгівля і продовольча безпека : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. / ДонНУЕТ. — Д.:, 2010. — Т. 2. — С. 59—60.

Кордзая Н.Р. Якість цільнозернового пшеничного хліба з використанням коренеплідних овочів[Текст]/ Н. Р. Кордная, М. Р. Мардар//Товари і ринки - 2012. -№ 1(13).-С.102-110

Мардар М. Р. Маркетинговые исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий и возможные пути его расширения [Текст] / М. Р. Мардар, Н. Р. Кордзая // Зернові продукти і комбікорми – 2008. – № 4 (32). – С.17-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19