Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Запрошуємо розмістити статті в нашому науково-виробничому журналі «Економічна та продовольча безпека України» зареєстрованим Державною реєстраційною службою України 14.05.2013 р, свідоцтво: Серія КВ № 20085-9885Р.

Матеріали статей проходять обов'язкове рецензування. Мова видання: українська, російська, англійська.

  • Періодичність виходу: щоквартально;
  • Формат паперу: А4 - 210х297;
  • Тираж: 1000 примірників;

Журнал орієнтований на широку аудиторію читачів, серед яких науковці, викладачі, аспіранти, студенти та фахівці в галузі економічної та продовольчої безпеки.

Основні наукові напрямки видання:

  • - Світоглядні, теоретичні та методологічні основи економічної безпеки;
  • - Еколого-економічна і енергетична безпека;
  • - Фінансово-економічна безпека;
  • - Продовольча безпека;
  • - Соціальний аспект економічної безпеки;
  • - Управління економічною безпекою;
  • - Продовольча безпека та продовольча політика.