Ефективна реалізація потенціалу сільської території як основа системного розвитку

Христина Мирославівна Притула

Анотація


В статті висвітлено сутність поняття потенціалу сільських територій як визначального внутрішнього фактору їх розвитку. Наголошено на важливості врахування потенціалу сільських територій у формуванні моделей їх розвитку. Наведено характерні ознаки моделей ексогенного, ендогенного та нео-ендогенного розвитку сільських територій. Обгрунтовано перспективність нео-ендогенної моделі розвитку сільських  територій, яка передбачає, що передумовою розвитку на місцевому рівні є побудова локальної інституційної спроможності мобілізувати внутрішні ресурси і впоратися із зовнішніми факторами впливу.
У роботі виділено структуротворчі компоненти потенціалу сільської території: територіальна, людська та інформаційна. В залежності від вибраних критеріїв виділено різні види потенціалу на рівні територій. Запропоновану структуру потенціалу сільської території за критерієм різновиду ресурсів.

Ключові слова


сільська територія; потенціал територій; модель розвитку сільської території; види потенціалу територій; структура потенціалу територій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Величко А.Є. Розвиток сільських територій Дніпропетровської області / А.Є. Величко, В.В. Мареніченко, А.О. Гелетій // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: зб. наук. праць економістів-аграрників [за заг. ред. д.е.н., проф. Музики П.М.]. – Львів: CПОЛОМ, 2013.С. 84–100.

Павлов О.І. Сільський розвиток та розвиток сільських територій // О.І. Павлов / Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 7. – С. 17–20.

Сембай І.В. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук / І.В. Сембай [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://librar.org.ua.

Development potential of rural areas – The case of Slovenia: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.intechopen.com/download/pdf/34425

Nemes G. Integrated rural development: The concept and its operation / G. Nemes [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.policy.hu/nemes/publikaciok/muhelytaulmany2005_6.pdf

Радченко В.П. Концепция интегрированного маркетинга сельской территории / В.П. Радченко [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www. cyberleninka.ru.

Миренкова Г.В. Методология оценки устойчивости регионального развития сельских территорий / Г.В. Миренкова [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.belal.by/vesti/pdf/20100409.pdf.

Гаврилова Т.В. Территориальная дифференциация качества жизни населения Ставропольского края: автореф. диссерт. на соиск. учен. степени канд. географ. наук / Т.В. Гаврилова [Электронный ресурс] // Режим доступу: http://www.cckiev.com.ua
WEB:     http://efs.onaft.edu.ua/

e-mail:   econsecurity@mail.ru

тел:      (048)-712-42-41
    

Адреса: Одеська національна академія 
харчових технологій, 65039, Україна, 
м. Одеса, вул. Канатна, 112.