Проблеми продовольчої безпеки на сучасному етапі розвитку АПК України

Юлія Михайлівна Хвесик

Анотація


У статті визначено теоретичні і методологічні підходи забезпечення продовольчої безпеки на сучасному етапі розвитку АПК України. Обгрунтовано базові пріоритети забезпечення функціонування агроподовольчого комплексу країни на основі концепції сталого розвитку як однієї з основних парадигм сучасного суспільства. Проаналізовано та розкрито основні домінанти забезпечення продовольчої безпеки. На основі проведеного аналізу визначено основні загрози розвитку аграрного сектору Україну в умовах кризи. Викладено прогноз агропродовольчого розвитку України і світу та запропоновано модель трансформації інститутів агропродовольчого комплексу в процесі його реформування. Встановлено, що враховуючи мультивекторність напрямів продовольчої безпеки держави, важливо. щоб її проектування передбачало забезпечення цілісності концепції предметного бачення в різноманітних соціально-економічних об'єктах управління.

Ключові слова


продовольча безпека; агропромисловий комплекс; ефективність; сталий розвиток; інвестиційна політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алтухов А. Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического развития страны / А. Алтухов // Экономист. – 2008. – № 5. –

С. 33–43.

Третяк А. Стратегія аграрно-земельної в умовах сучасної світової продовольчої кризи / А. Третяк, В. Другак, І. Осадча // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 5. – С. 4–15.

Малий І.Й. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора / І.Й. Малий // Економічна теорія. – 2008. – № 3. – С. 11–20.

Саблук П.Т. Світові проблеми забезпечення людства продовольством та місце України у їх вирішенні / П.Т. Саблук // Економіка та прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 9–19.

Ушачев И. АПК в условиях кризиса: состояние, проблемы, пути выхода / И. Ушачев // АПК: экономика, управление. – 2009. – № 5. – С. 8–14.

Ковалев Е. Обострение мировой продовольственной ситуации / Е. Ковалев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 9. – С. 21–29.

Рау В.В. Глобальный продовольственный кризис и перспективы российского животноводства / В.В. Рау // Проблемы прогнозирования. – 2009. – №1. – С. 33–43.

Шубравська О.В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 3. – С. 99–110.
WEB:     http://efs.onaft.edu.ua/

e-mail:   econsecurity@mail.ru

тел:      (048)-712-42-41
    

Адреса: Одеська національна академія 
харчових технологій, 65039, Україна, 
м. Одеса, вул. Канатна, 112.