Рівень функціональної та рухової підготовленості учнів молодших класів

Т. М. Бала, А. С. Сванадзе, М. С. Зайдулін

Анотація


В статті відображені показники функціональної та рухової підготовленості учнів молодших класів.

Ключові слова


функціональна підготовленість; рухова підготовленість; учні молодших класів;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Роль і місце фізичного виховання школярів у формуванні навичок здорового способу життя. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2015. Вип. 47. С. 290–300.

Ажиппо О. Ю., Криворучко Н. В. До питання підвищення інтересу студентів до занять фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2016. С. 6–11.

Бала Т. М., Масляк І. П. Динаміка показників фізичного розвитку школярок 8-9-х класів під впливом вправ черлідингу. Слобожанський науково-спортивний вісник: Збірник наукових статей. Харків: ХДАФК, 2009. № 1. С. 22–25.

Бала Т. М., Масляк І. П. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів

–9-х класів під впливом вправ чирлідингу Спортивний вісник Придніпров’я: [науково-практичний журнал.] Дніпропетровськ, 2011. № 2. С. 21–23.

Бала Т. М., Сванадзе А. С. Рівень розвитку серцево-судинної системи учнівської молоді Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science without borders – 2017»,Volume 6: Physical culture and sport. Music and life. Psychology and sociology. Pedagogical sciences.. Science and education LTD (30 March -07 April, 2017). Sheffield, 2017. Р. 93–96.

Криворучко Н. В. Вплив вправ чирлідингу на показники фізичного розвитку студенток ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Том 2, 19. С. 119–124.

Bala T. M. Change in the level of strength and endurance development of

-6 grades pupils under cheerleading exercises influence. Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik. Kharkіv: HDAFK, 2015. № 3(47). S. 14–18. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-3.003.

Maslyak I. P., Krivoruchko N. V. Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading. Physical education of students, 1, 55–63. dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0108
Copyright (c) 2020 Т. М. Бала, А. С. Сванадзе, М. С. Зайдулін