Редакційний штат

Головний редактор

Масляк Ірина Павлівна – к.фіз.вих., професор, Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine

Редактор

Вячеслав Олександрович Жук, Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine