РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н. А. Кулик, С. В. Гудим

Анотація


У статті представлені результати дослідження стану здоров’я студентів, які вступили до Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Відображені результати дослідження студентів-першокурсників по стану здоров’я за медичними картками. Виконаний порівняльний аналіз отриманих даних щодо стану здоров’я студентів-першокурсників за минулі три роки, які навчаються у педагогічного закладу вищої освіти.

Ключові слова


студенти; здоров’я; фізична культура; фізичне виховання; спорт; здоровий спосіб життя;

Повний текст:

PDF

Посилання


Башанець Н. А. Стан захворюваності сучасної студентської молоді та шляхи його поліпшення. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. № 7. С. 6 – 10.

Криводуд Т. Є., Кулик Н. А., Шошура Н. Д. До вивчення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу денного відділення СумДПУ ім. А. С. Макаренка за результатами контрольних нормативів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. № 4. С. 20 – 23.

Кузнєцова О., Зубрицький Б., Сініцина О. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. 2015. № 3(31). С. 147–152.

Постернак І. В. Особливості фізичного виховання студентів спецмедгруп при захворюваності органів травлення та печінки. Фізичне виховання, і здоров’я людини. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2015. Випуск 8. С. 281–288.

Поташнюк І. Стан психологічного здоров’я учнів загальноосвітніх закладів і стратегія його зміцнення. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головний редактор В. М. Костюкевич. Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. Випуск 18 (Том 1). С. 229–235.

Товкун Л. П., Царьова М. П. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. «Молодий вчений». 2017. № 9.1. (49.1) вересень. С. 167 – 170.

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

http://www.likar.info/zdorovye-vsey-semyi/news-19482-stan-zdorovya-naselennya-ukrayini-zalishayetsya-nezadovilnim/ Likar.info
Copyright (c) 2019 Н. А. Кулик, С. В. Гудим