ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

В. М. Азаренков

Анотація


У статті розглядається проблема низької мотивації студентів факультету мистецтв до занять із фізичного виховання. Визначені провідні чинники, що впливають на посилення інтересу до цих занять, проаналізовані провідні форми занять із фізичного виховання, виявлені мотиви, що впливають на посилення інтересу до фізичного виховання.

Ключові слова


мотивація; студенти; фізичне виховання; здоровий спосіб життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Егорычева З. В. Ценность здоровья и отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом / З. В. Егорычева, А. О. Егорычев // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1 – С. 601 – 606.

Канішевський С. М. Умови, стан і перспективи розвитку фізичного виховання у ВУЗах України / С. М. Канішевський, Р. Т. Раєвський // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1. – С. 139–145.

Канюк С. Психологія мотивацій / С. Канюк – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

Куртова Г. Ю. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність виховання сучасних дітей та молоді / Г. Ю. Куртова, Д. М. Іванов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – 2008. – Вип. 55. – С. 168–170.

Литвиненко І. Причини безвідповідального відношення молоді до свого здоров’я / І. Литвинеко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Миколаїв : МДПУ, 2002. – С. 173–179.

Марченко О. Формування фізичної культури студентів у процесі навчання у вищих навчальних закладах / О. Марченко // Теорія і практика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 83–84.

Павленко І. О. Формування у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури / І. О. Павленко, Л. І. Бережна, О. Р. Сидоренко // Теорія і практика фізичного виховання. – 2010. – № 1–2. – Том 1. – С. 605–610.
Copyright (c) 2019 В. М. Азаренков